Tadeusz Cieszkowski
Wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. Kwalifikacja Z.13.4. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

ISBN: 9788302150142 Podręcznik do nauczania w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy realizujący treści z zakresu czwartej części kwalifikacji Z.13 (Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy).W publikacji zawarto treści dotyczące przepisów prawa odnoszących się do wypadków przy pracy i chorób zawodowych, obowiązków pracodawcy w razie wystąpienia wypadku przy pracy i chorób zawodowych, a także działań zapobiegawczych z nimi związanych.Podręcznik prezentuje wiedzę i uczy umiejętności związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sporządzaniem dokumentacji powypadkowej.Liczne rysunki, formularze i schematy ułatwią uczniom zrozumienie opisanych treści.