Jacek Musiałkiewicz
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – ćwiczenia

ISBN 978-83-7735-030-0 Zbiór ćwiczeń dostosowany jest do struktury wydanego w 2013 r.podręcznika „Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej