Jacek Musiałkiewicz
Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej – podręcznik

ISBN:978-83-7735-033-1 Podręcznik jest dostosowany do nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach i jest przeznaczony dla uczniów techników, zasadniczych szkół zawodowych i słuchaczy szkół policealnych we wszystkich zawodach