Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch
Bezpieczeństwo i higiena pracy

ISBN: 9788302136733 odręcznik omawia i na podstawie praktycznych przykładów przybliża następujące zagadnienia z zakresu BHP: uwarunkowania prawne, zagrożenia zawodowe, przepisy przeciwpożarowe, zasady ergonomii oraz techniki udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.