Tadeusz Maj
Organizacja i technologia robót wykończeniowych

ISBN: 9788302136290 Podręcznik do nauczania w zawodzie technik budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.33. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych - B.33.3. Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych.