Mirosław Kozłowski
Betonowanie i pielęgnacja betonu

ISBN: 9788302136276 Podręcznik do nauczania w zawodzie technik  budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich – B.16.4.