Mirosław Kozłowski
Wykonywanie mieszanek betonowych

ISBN: 9788302136269 Podręcznik do nauczania w zawodzie technik  budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich – B.16. 3. Wykonywanie mieszanek betonowych.