Mirosław Kozłowski
Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

ISBN: 9788302136214 Podręcznik do nauczania w zawodzie technik  budownictwa realizujący treści z zakresu kwalifikacji B.16. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich – B.16.1. Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu.